DesignSpark Mechanical, czyli darmowe projektowanie 3D

| Gospodarka Artykuły

Dystrybutorzy elementów elektronicznych i podzespołów automatyki zdążyli nas przyzwyczaić do coraz bardziej wymyślnych narzędzi software’owych, które służą do programowania i parametryzacji ich produktów, a czasami też do tworzenia większych systemów. Przykładami tych ostatnich są programy typu EDA takie jak DesignSpark PCB oraz CadSoft Eagle. W połowie września do tej grupy dołączyło jeszcze jedno darmowe oprogramowanie - DesignSpark Mechanical, które ma szansę szybko stać się jednym z narzędzi projektowych popularnych również wśród polskich inżynierów.

DesignSpark Mechanical, czyli darmowe projektowanie 3D

Kto używał Google SketchUp, ten szybko powinien również przekonać się do tytułowego programu. Cechuje się on podobną intuicyjnością i brakiem potrzeby studiowania dokumentacji przed rozpoczęciem pracy, aczkolwiek różnicą jest jego przeznaczenie - pozwala on na projektowanie obudów i innych części mechanicznych urządzeń. Nowym narzędziem zainteresować się mogą też osoby, które do tej pory nie korzystały z oprogramowania CAD ze względu na jego złożoność czy też ceny, które w przypadku wielu produktów znajdują się w górnych granicach kosztów zakupu software’u. Zacznijmy jednak od początku, czyli od tego, jak motywację do opracowania tytułowego programu przedstawiali zarządzający firmą RS Components podczas europejskiej konferencji, która odbyła się w pierwszej połowie września.

PROJEKTOWANIE 3D DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH

Pomysł na zaoferowanie modeli trójwymiarowych zrodził się w RS Components kilka lat temu. Firma zaczęła wtedy, jako dodatek do dokumentacji produktów, udostępniać klientom również pliki 3D w kilkunastu popularnych formatach. Pomysł "zaskoczył" i sumaryczna liczba pobrań przekroczyła niedawno 500 tys., a w parze z dużym zainteresowaniem szło dodawanie kolejnych modeli do biblioteki. Z rozmów z klientami wynikało również, że z oferty tej skorzystałoby jeszcze więcej osób, aczkolwiek czynnikiem hamującym były tu głównie wysokie koszty zakupu i użytkowania narzędzi CAD. Takie opinie pojawiały się szczególnie ze strony przedstawicieli mniejszych przedsiębiorstw oraz firm, które mają jedynie okazjonalne potrzeby projektowe. W ocenie RS Components globalnie inżynierów projektantów 3D jest około 1,5 mln, natomiast kolejne 20 mln osób to użytkownicy potencjalni, którzy używaliby oprogramowania CAD, gdyby zapewnić im wystarczająco dobre i darmowe narzędzie.

Tym ostatnim ma być w zamierzeniu twórców DesignSpark Mechanical, który służy do projektowania i modelowania 3D. Program, jak można było przekonać się na konferencji, jest intuicyjny w obsłudze, dzięki czemu korzystać mogą z niego zarówno projektanci elektroniki, biura projektowe, jak też hobbyści czy studenci. W odróżnieniu od tradycyjnego oprogramowania CAD, tworzenie projektu odbywa się poprzez bezpośrednie modelowanie zamiast parametryzacji zgodnie z licznymi, często złożonymi zasadami.

Do tworzenia i zmian cech obiektów stosuje się cztery gesty - pociągnij, przemieść, wypełnij oraz połącz - co pozwala na intuicyjne "rysowanie" w przestrzeni. W każdym momencie możliwe jest też zwymiarowanie elementów, zmiana charakteru krawędzi i widoku (w tym łatwe generowanie przekrojów) oraz wykonywanie operacji takich jak kopiowanie i wklejanie elementów - analogicznie jak w przypadku programów do rysowania dwuwymiarowego.

Oprogramowanie pozwala na zaimportowanie plików PCB w formacie IDF, w tym projektów stworzonych w Design Spark PCB, a także różnych plików z narzędzi CAD. Tworząc projekt, skorzystać można z omawianej wcześniej biblioteki online komponentów 3D, która obejmuje blisko 40 tys. podzespołów elektrycznych i elektronicznych, a także używać modeli dostępnych w serwisie TraceParts.net. Z kolei wyniki prac mogą być eksportowane w formatach takich jak m.in. DXF, OBJ, JPG, a także 3D-PDF (zawierającym trójwymiarowe obrazy) oraz STL - pozwalającym na prototypowanie elementów z wykorzystaniem drukowania addytywnego 3D. Możliwe jest również szybkie stworzenie listy materiałowej i uzyskanie oferty na komponenty, przy czym ta ostatnia generowana jest poprzez portale RS Components lub Allied Electronics.

Program dostępny jest w 12 językach, w tym polskim, i pobrać go można ze strony www.designspark.com/mechanical. Na tej ostatniej dostępne są również materiały dodatkowe, w tym demonstracyjne, które pozwolą postawić pierwsze kroki osobom wcześniej niekorzystającym z narzędzi do projektowania trójwymiarowego.

E-COMMERCE NIEZMIENNIE W CENTRUM UWAGI

Prezentacja oprogramowania stanowiła ważny, choć nie jedyny element spotkania, gdyż omawiano na nim także globalną działalność przedsiębiorstwa i strategię na kolejne lata. Konferencje prasowe takie jak ta wrześniowa organizowane są przez RS Components regularnie - ostatnia miała miejsce dwa lata temu i od tego czasu zaszło kilka wartych opisania zmian. Firma przede wszystkim zwiększała globalną dostępność swoich produktów. Chociaż w ofercie ma ich sumarycznie aż 550 tysięcy, w rzeczywistości nie wszystkie są do kupienia w każdym z krajów.

Przykładowo jeszcze trzy lata temu jedynie 45% wszystkich wyrobów z zakresu serwisu i utrzymania ruchu dostępnych było w całej Europie - reszta zaś oferowana była jedynie regionalnie. Obecnie pierwsza z wartości wynosi ponad 75%, natomiast celem jest jej dalsze zwiększanie, tak aby zapewnić jak największą globalną dostępność całego asortymentu.

W ostatnich latach nie zmieniały się z kolei typy produktów dystrybuowanych przez RS Components (oferta obejmuje zakres od półprzewodników, poprzez m.in. urządzenia testujące i pomiarowe, do automatyki) oraz rodzaje obsługiwanych klientów, którymi są przede wszystkim projektanci elektroniki, prefabrykatorzy paneli i szaf elektrycznych, działy zakupowe oraz służby utrzymania ruchu. Dla firmy kluczem do obsługi rynku jest również cały czas e-commerce, czyli sprzedaż bazująca na wykorzystaniu kanałów elektronicznych.

Chociaż przedsiębiorstwo jest dystrybutorem wielokanałowym, to sprzedaż przez Internet jest dominująca - tak do klientów trafia ponad połowa wszystkich produktów. W niektórych krajach wartość ta przekracza 70%, przez co firma kładzie silny nacisk na ciągły rozwój tego obszaru. W ostatnich latach obejmowało to m.in. odpowiednie pozycjonowanie w przeglądarkach, w przyszłości zaś rozszerzona ma być rola mediów społecznościowych oraz rozwijane narzędzia, takie jak to wcześniej omawiane.

Od elektroniki do automatyki przykładowe projekty w DesignSpark Mechanical: obudowa do komputera Raspberry Pi i szafa z aparaturą elektryczną

Pomimo skupienia się na e-handlu, w strategii brytyjskiego dystrybutora cały czas bardzo istotną rolę odgrywa wsparcie sprzedażowe. W Europie firma zatrudnia około 1400 osób, których rolą jest bezpośrednia współpraca z klientami, zapewnianie pomocy technicznej i zakupowej. RS Components rozwija też narzędzia, które bazują na internetowej platformie sprzedaży, ale związane są właśnie z kontaktami z odbiorcami. Przykładem jest live chat, który daje kupującemu możliwości bezpośredniej rozmowy z konsultantem. Miesięcznie przeprowadzanych jest około 25 tys. tego typu rozmów, co, zgodnie z wewnętrznymi analizami sprzedaży, przynosi wymierne efekty w postaci realizowania większych zakupów.

Do innych innowacji należy rozwój aplikacji do zarządzania współpracą z dużymi klientami oraz kontroli zamówień klientów podczas ich realizacji. W ostatnim z przypadków wprowadzona została - i to z sukcesem - strategia szybkiego dzwonienia do osób, które nie zrealizowały do końca swoich zakupów (tj. nie sfinalizowały zamówienia pomimo stworzenia listy produktów w koszyku).

POLSKI AKCENT...

...a dokładniej wschodnioeuropejski również pojawił się na spotkaniu i związany był z omówieniem rozwoju biznesu w naszym regionie. RS Components rozpoczął bezpośrednią działalność na tutejszym rynku stosunkowo niedawno - przynajmniej w porównaniu do innych dystrybutorów katalogowych - bo w 2011 roku. Uruchomiona została wtedy polska witryna internetowa firmy, założone zostało również biuro, które znajduje się na warszawskim Służewie. W ostatnich dwóch latach liczba klientów w regionie (obejmuje on również obsługiwane przez polski oddział Czechy i Węgry) wzrosła z około 1,5 tys. do ponad 11 tys., a dynamika była imponująca szczególnie w przypadku naszego kraju. Zdaniem przedstawicieli RS Components Polska nadal charakteryzuje się dużym potencjałem wzrostowym i, jak można sądzić, oferowanie narzędzi takich jak DesignSpark Mechanical powinno przekonać kolejnych potencjalnych klientów do zainteresowania się ofertą brytyjskiego dystrybutora.

DesignSpark Mechanical w akcji

Na kanale DesignSpark w serwisie YouTube (www.youtube.com/user/DesignSpark) znaleźć można trzy filmy demonstracyjne, w których przedstawiono m.in. wykorzystanie oprogramowania w projektowaniu obudowy urządzenia elektronicznego oraz szafki elektrycznej do tokarki.

Ilustracja tytułowa: Martin Keenan, który odpowiada w RS Components m.in. za narzędzia projektowe, prezentuje premierowo tytułowe oprogramowanie.

Zbigniew Piątek