Kion przejął dział firmy Egemin

| Gospodarka Artykuły

Kion, globalny dostawca między innymi wózków widłowych, kupił dział Handling Automation belgijskiej firmy Egemin. Jednostka ta oferuje rozwiązania z zakresu automatyzacji logistyki dla magazynów, centrów dystrybucji oraz zakładów przemysłowych. Wartość transakcji przekracza 70 mln euro.

Kion przejął dział firmy Egemin