Przyszłość rynku materiałów elektroizolacyjnych

| Gospodarka Artykuły

Według MarketsandMarkets wartość światowego rynku materiałów elektroizolacyjnych będzie się zwiększać o prawie 6% rocznie, aż w 2021 roku przekroczy 9,5 mld dolarów. Przyczynią się do tego głównie takie czynniki, jak rosnąca liczba inwestycji w rozbudowę i modernizację sieci przesyłu oraz dystrybucji energii elektrycznej, wzrost ogólnoświatowego zapotrzebowania na energię i rozwój energetyki odnawialnej. Głównym segmentem tego rynku będą tworzywa termoplastyczne i ceramika. Popyt na materiały elektroizolacyjne najszybciej będzie rósł w rejonie Azji i Pacyfiku.

Przyszłość rynku materiałów elektroizolacyjnych