Ścieżki rozwoju dla inżynierów Przemysłu 4.0 - seminarium dla edukacji

| Gospodarka Artykuły

W grudniu w krakowskim Collegium Maius odbyło się seminarium dla edukacji organizowane przez firmę ASTOR połączone z rozstrzygnięciem konkursu na najlepszą pracę dyplomową. Była to już 18 edycja tego wydarzenia, zaś ideą przewodnią było omówienie wymogów stojących przed młodymi inżynierami w kontekście czwartej rewolucji przemysłowej. Podczas seminarium, które zgromadziło ponad 60 gości, omawiano m.in. sposoby rozwoju kompetencji technicznych oraz umiejętności studentów uczelni wyższych.

Ścieżki rozwoju dla inżynierów Przemysłu 4.0 - seminarium dla edukacji

Otwarciem wydarzenia było seminarium "Inżynier (wobec) Przemysłu 4.0. Szanse i wyzwania" Jarosława Gracela, dyrektora ds. marketingu i relacji w firmie ASTOR. Przedstawiono na nim pogląd, że kadra inżynierska musi rozwijać zarówno nowe kompetencje techniczne, jak też te miękkie, szczególnie dotyczące współpracy z innymi osobami w zespołach.

Z kolei w panelu na temat współpracy jednostek edukacyjnych z przemysłem udział wzięli: Maciej Socha, dyrektor w firmie Wiśniowski, który zaprezentował możliwości rozwoju inżynierów w przedsiębiorstwie, Andrzej Burghardt z Politechniki Rzeszowskiej, omawiający tematykę współpracy nauki z biznesem na przykładzie robotyzacji procesów specjalnych dla zakładów Doliny Lotniczej, a także Adrian Horzyk z AGH, którego prelekcja dotyczyła roli sztucznej inteligencji w życiu inżyniera.

Jeżeli chodzi o konkurs dotyczący prac dyplomowych, to tradycyjnie miał on charakter dwustopniowy, zaś laureatami zostali (podano od pierwszego do trzeciego miejsca oraz wyróżnienie):

  • Błażej Walczak z Politechniki Gdańskiej za pracę "System akwizycji i wizualizacji wybranych parametrów technologicznych linii produkcyjnej do przerobu kukurydzy świeżej";
  • Andrzej Kastelik z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej za "System automatyki domowej z wykorzystaniem systemu automatyki Comodis oraz mikrokomputera Raspberry Pi";
  • Tomasz Olek z Politechniki Łódzkiej za "Rozproszony system sterowania inteligentnym domem";
  • Daniel Wyrwał z Politechniki Poznańskiej za pracę "Konstrukcja i sterowanie holonomicznego robota balansującego na sferycznym kole".

Na zdjęciu - prezentacje prac dyplomowych - od lewej: Stefan Życzkowski - prezes firmy ASTOR, Błażej Walczak - zwycięzca konkursu oraz Anna Golijanek-Jędrzejczyk będąca promotorką zwycięskiej pracy.