Isoroc inwestuje w Nidzicy

| Gospodarka Artykuły

Isoroc, producent wyrobów z wełny ekologicznej, zainwestuje w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej ponad 80 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu w Nidzicy - z 30 tys. ton do 70 tys. ton wełny rocznie. W tym celu Isoroc zakupi oraz zainstaluje nowoczesną linię technologiczną do produkcji materiałów izolacyjnych. Dzięki tej inwestycji zatrudnienie w nidzickim zakładzie zwiększy się o co najmniej 80 nowych pracowników.

Isoroc inwestuje w Nidzicy