Konferencja "Jakość Energii Elektrycznej" - III edycja

| Gospodarka Artykuły

W dniach 11-13 października 2017 roku w Pałacu w Turznie (woj. kujawsko-pomorskie) odbędzie się III edycja konferencji "Jakość Energii Elektrycznej". Tematyka konferencji poświęcona będzie zagadnieniom związanym z jakością energii elektrycznej oraz dynamiką sieci elektroenergetycznej. Organizatorem konferencji jest firma Astat przy współpracy z największymi uczelniami technicznymi oraz operatorami sieci dystrybucyjnej.

Konferencja "Jakość Energii Elektrycznej" - III edycja

Organizacja III edycji konferencji ma na celu między innymi:

  • wymianę doświadczeń z zakresu prowadzenia pomiarów parametrów jakości energii elektrycznej, dynamiki sieci oraz rejestracji i analizy zjawisk występujących w sieci dystrybucyjnej;
  • przedstawienie podstawowych i zaawansowanych metod lokalizacji źródła zakłóceń parametrów jakości energii elektrycznej;
  • zwiększenie kompetencji personelu zarządzającego pracą urządzeń pomiarowych w odniesieniu do zmian technologicznych zachodzących na rynku.

Na konferencję zostali zaproszeni wykładowcy z wyższych uczelni oraz specjaliści z zakresu OSD, którzy przedstawili szeroki zakres zagadnień związanych z jakością energii elektrycznej, dynamiką sieci oraz systemami monitoringu.

Poniżej film z konferencji ubiegłorocznej.