Wielton zrealizuje kolejne inwestycje

| Gospodarka Artykuły

W dniu 12 lipca bieżącego roku Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. udzieliła spółce Wielton S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Wieluń. Firma zainwestuje ponad 32 mln zł. W ramach zezwolenia Wielton zwiększy moce produkcyjne istniejących zakładów produkcji i montażu, wybuduje nowe i rozbuduje istniejące obiekty magazynowe, a także zbuduje centrum obsługi klienta. Powstała infrastruktura wyposażona zostanie w nowoczesny park technologiczno-maszynowy i oprogramowanie.

Wielton zrealizuje kolejne inwestycje

Według komunikatu spółki rozbudowa będzie skutkowała zwiększeniem zatrudnienia o co najmniej 39 osób. Całość inwestycji ma być zrealizowana do 31 grudnia 2020 r.

Spółka już wcześniej uzyskała dwa zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej SSE w Podstrefie Wieluń - w roku 2007 i 2014.

źródło: Wielton