Nowy kontrakt Sengi

| Gospodarka Artykuły

Krakowska firma Senga, która prowadzi działalność produkcyjną, projektową, wdrożeniową i handlową między innymi w dziedzinie automatyki przemysłowej, urządzeń i systemów pomiarowych, oprogramowania SCADA, BMS, RMS i HMI, dostarczy system BMS, który zostanie zainstalowany w obiekcie dydaktycznym Uniwersytetu Opolskiego w ramach jego modernizacji. System ma zapewnić energooszczędną eksploatację, głównie przez monitoring zużycia mediów, oraz zoptymalizować pracę urządzeń odpowiedzialnych za utrzymywanie komfortu bytowego w użytkowanych pomieszczeniach.

Nowy kontrakt Sengi