Astat - warsztaty i konferencje dla automatyków

| Gospodarka Artykuły

Poznański Astat planuje jesienią organizację szeregu warsztatów i konferencji, z których największe odbędą się w październiku. Na początku - 3 października w Gdyni - będzie miało miejsce IV Regionalne Spotkanie Inżynierów i Automatyków. Wiodąca tematyką spotkania, na którym obecni będą specjaliści i doradcy techniczni, będzie "Przemysł i procesy produkcyjne - optymalizacja i pomiary". Formuła wydarzenia będzie jednocześnie inna niż dotychczas - będą odbywały się dwa równoległe panele: wykładowy oraz praktyczny, na stoiskach tematycznych.

Astat - warsztaty i konferencje dla automatyków

Tydzień później, a dokładniej w dniach 11-13 października w Turznie koło Torunia, odbędzie się III Konferencja "Jakość Energii Elektrycznej". Tegoroczna edycja obejmować będzie między innymi warsztaty dotyczące metod pomiarowych i algorytmów stosowanych w analizatorach JEE klasy A, omówienie tematów strategicznych w energetyce, a także możliwość zdania egzaminu bazującego na projekcie Leonardo.

Trzecim z dużych wydarzeń jest czterodniowy kurs EMC, który rozpocznie się 24 października w poznańskim centrum szkoleniowym firmy Astat. Jest on skierowany do inżynierów związanych z elektroniką i elektrotechniką, projektantów urządzeń, techników i innych osób zawodowo zajmujących się zagadnieniami EMC. Tegorocznym prelegentem będzie Mark Montrose, jeden w wybitnych specjalistów w omawianej dziedzinie. Omawiany kurs, poza częścią wykładową i warsztatową, został wzbogacony o analizę norm oraz przykładowe analizy rzeczywistych problemów.

Oprócz tego Astat planuje organizację kilku innych wydarzeń, związanych między innymi z monitoringiem mediów w przemyśle i ochroną - informacje o nich znajdują się na stronie www.astat.com.pl/szkolenia, a także w kalendarium serwisu Automatykab2b.pl. Publikowane zdjęcia pochodzą z III edycji Regionalnych Spotkań Inżynierów i Automatyków, która odbyła się 30 maja 2017 roku w podwarszawskich Michałowicach.