Veolia zapewni chłód OSM Włoszczowa

| Gospodarka Artykuły

Veolia - dostawca usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej - podpisała 10-letnią umowę z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską Włoszczowa na tzw. outsorcing chłodu. W ramach tego kontraktu Veolia zmodernizowała i wyremontowała instalacje chłodzące znajdujące się na terenie tej mleczarni, a w kolejnych latach będzie je dzierżawić, obsługiwać oraz dbać o ich funkcjonowanie. W obiektach tych wytwarzana będzie woda lodowa i schładzany glikol na potrzeby OSM Włoszczowa.

Veolia zapewni chłód OSM Włoszczowa

Woda lodowa jest używana między innymi w dziale przerobu mleka, natomiast schładzany glikol jest wykorzystywany do wychładzania magazynów nabiałowych i chłodni serów.