Za nami Konferencja Naukowo-Techniczna ELGOR 2017

| Gospodarka

W dniach 18-20 października w Kudowie Zdroju odbyła się 12 edycja konferencji ELGOR, w której wzięło udział 120 przedstawicieli branży górnictwa odkrywkowego i kruszyw. Wśród uczestników znaleźli się reprezentanci największych kopalni odkrywkowych, m.in. KWB Turów, KWB Bełchatów, KWB Adamów, KWB Konin oraz przedstawiciele cementowni, m.in. Cementowni Warta, Cementowni Odra i Grupy Ożarów, a także reprezentanci najlepszych polskich uczelni technicznych. Konferencja otwarta została przez Tomasza Haiduka, członka zarządu firmy Siemens, która była Partnerem Technologicznym wydarzenia.

Za nami Konferencja Naukowo-Techniczna ELGOR 2017

- Konferencja od lat stanowi forum umożliwiające wymianę doświadczeń reprezentantów różnych sektorów branży. Duża reprezentacja kopalni odkrywkowych oraz cementowni, a także obecność dostawców technologii oraz biur projektowych pozwala na kompleksową dyskusję o możliwościach i kierunkach rozwoju branż - mówił Cezary Mychlewicz z firmy Siemens, organizator konferencji. - Nie bez znaczenia pozostaje praktyczny wymiar konferencji i fakt, że uczestnicy z różnych zakładów przemysłowych mogą czerpać wzajemnie ze swego doświadczenia. Dzięki referatom poświęconym przeprowadzonym wdrożeniom, uczestnicy mogli zobaczyć jak poradzono sobie w innych zakładach przemysłowych z problemami, z którymi często spotykają się w swojej codziennej praktyce.

Uczestnicy konferencji za najciekawszą prelekcję uznali wspólne wystąpienie Krzysztofa Okońskiego z firmy Siemens i Marcina Kołodziejczaka z firmy Merrid Controls, poświęcone cyberbezpieczeństwu w kopalniach. Podczas referatu zaprezentowano, na przykładzie wybranych funkcjonalności systemu Siemens WinCC OA, przegląd najnowszych wytycznych, rekomendacji i norm związanych z cyberbezpieczeństwem, jakie powinny spełniać przemysłowe systemy SCADA, DCS i PLC.

Konferencja ELGOR jest jednym z największych w Polsce wydarzeń gromadzących ekspertów z branży górnictwa odkrywkowego oraz branży cementowej. Honorowego Patronatu konferencji udzieliło Ministerstwo Energii, Politechnika Wrocławska oraz Wyższy Urząd Górniczy. Branżowym Partnerem Konferencji były PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa - Oddział Bełchatów, a Partnerem Merytorycznym - Poltegor Instytut. Partnerami Głównymi konferencji były firmy ANIA Holding, Elektromontaż Lublin oraz REVICO. Partnerami konferencji ELGOR były firmy Actemium BEA, Elektrobudowa, FUGO-Projekt, Helukabel, Lapp Kabel, Merrid Controls, Prysmian Group oraz Symeo.

Krzysztof Okoński z firmy Siemens podczas prelekcji Robert Wojniak z firmy Siemens i dr Szymon Modrzejewski - gospodarze konferencji Tomasz Haiduk z firmy Siemens otwierający konferencję ELGOR 2017