PiA-ZAP z certyfikatem firmy Fisher

| Gospodarka Artykuły

Puławskie Przedsiębiorstwo Pomiarów i Automatyki PiA-ZAP przeszło z wynikiem pozytywnym audyt w zakresie posiadania wiedzy, doświadczenia i wyposażenia niezbędnego do serwisowania zaworów regulacyjnych firmy Fisher Controls International. Jako potwierdzenie tych kompetencji PiA-ZAP otrzymało certyfikat, który będzie ważny do maja 2019 roku.

PiA-ZAP z certyfikatem firmy Fisher