Rynek przepustów kablowych - 2,5 mld dolarów w 2023 roku

| Gospodarka Artykuły

Według Allied Market Research wartość światowego rynku przepustów kablowych wzrośnie z 1,6 mld dolarów w 2016 roku do 2,5 mld dolarów w roku 2023, co oznaczać będzie średni coroczny wzrost o ponad 6%. Wśród czynników, które będą go napędzać wymienia się m.in. poprawę sytuacji w branży budowlanej i na rynku nieruchomości oraz rosnący popyt na energię.

Rynek przepustów kablowych - 2,5 mld dolarów w 2023 roku

W 2016 roku największy udział miały w nim przepusty wykonane z mosiądzu, z kolei w kolejnych latach najszybciej rosnąć będzie popyt na elementy z poliamidu - o prawie 7% co roku. Głównym rynkiem zbytu tych komponentów pozostanie region Azji i Pacyfiku.