Rozdano nagrody w rankingu Lider Bezpieczeństwa

| Gospodarka Bezpieczeństwo

Urząd Dozoru Technicznego przyznał nagrody w konkursie Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2017. Tytuł ten przyznano w trzech kategoriach. W pierwszej, która obejmuje firmy zwyciężyła spółka PERN. Przedsiębiorstwo to prowadzi działalność w zakresie transportu, przeładunku oraz magazynowania ropy naftowej, przeładunku oraz blendowania paliw i badań laboratoryjnych produktów naftowych.

Rozdano nagrody w rankingu Lider Bezpieczeństwa

W kategorii Instytucja/Stowarzyszenie został uhonorowany Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, zaś wśród jednostek badawczo-rozwojowych i szkół wyższych Politechnika Warszawska.