Trwa przyjmowanie prac do konkursu RobotStudio Challenge

| Gospodarka

Firma ABB przedłużyła do 31 października 2018 roku przyjmowanie prac rywalizujących w konkursie, w którym zadaniem jest stworzenie symulacji linii produkcyjnej w programie ABB RobotStudio. Symulacje muszą być tworzone zgodnie z przedstawionymi przez organizatora wytycznymi. Ogłoszenie decyzji o wyborze 3 finalistów nastąpi 9 listopada. Data finału obecnie nie jest jeszcze znana.

Trwa przyjmowanie prac do konkursu RobotStudio Challenge

Symulacja musi spełniać 4 kryteria:

  • Kryterium typu robotów: symulacja musi zawierać przynajmniej jednego robota ABB typu SCARA i jednego robota ABB sześcioosiowego.
  • Kryterium operacje: symulacja musi przedstawiać roboty w następujących pracach - montaż/testowanie/inspekcja oraz pakowanie/paletyzacja.
  • Kryterium produktu: produkt zastosowany w symulacji (detal) musi być jednym z wymienionych - telefon komórkowy, telewizor plazmowy lub tablet.
  • Kryterium możliwości programu RobotStudio: w symulacji musi zostać wykorzystany moduł fizyki.

Rozpatrywane będą wyłącznie prace spełniające wszystkie 4 kryteria.

Nagrodą dla studenta za zajęcie I miejsca jest 7000 zł oraz możliwość odbycia jednomiesięcznego stażu w dziale robotyki u organizatora w Warszawie. Opiekun zwycięzcy otrzyma 4000 zł. Za zajęcie II miejsca student otrzyma 5000 zł a jego opiekun 3000 zł. Student plasujący się na miejscu III otrzyma 3000 zł, natomiast 2000 zł odbierze opiekun.

Szczegóły na temat konkursu RobotStudio Challenge dostępne są na stronie rschallenge.pl.

źródło: ABB