Forum Nowoczesnej Produkcji 2018

| Gospodarka Przemysł 4.0

Pod koniec października w Warszawie odbyło się VI Forum Nowoczesnej Produkcji. Spotkanie tradycyjnie obejmowało połączenie prezentacji z debatami oraz z formułą okrągłych stołów W dwudniowym wydarzeniu, wraz z odbywającą się równolegle konferencją EuroPOWER, uczestniczyło ponad 600 osób - głównie przedstawicieli kadry zarządzającej.

Forum Nowoczesnej Produkcji 2018

Spotkanie w The Westin Warsaw Hotel rozpoczęło się od części wspólnej dla forum i konferencji, podczas której miała miejsce inauguracyjna debata dotycząca krajowej energetyki u progu gospodarki 4.0. Przedstawiciele sektora energetycznego oraz branży przemysłowej omawiali zagadnienia takie jak rozwój polskiej gospodarki, rozwój firm produkcyjnych oraz perspektywy dla elektromobilności.

Jeżeli chodzi o samo Forum Nowoczesnej Produkcji, to podczas jego niedawnej edycji uczestnicy mogli usłyszeć m.in. o trendach w zakresie automatyzacji oraz informatyzacji przedsiębiorstw, tematyce związanej z robotyzacją i jej wpływem na firmy, a także różnymi zagadnieniami z obszaru Industry 4.0. Prelegenci omawiali również skutki tych trendów w kontekście makroekonomicznym. Przykładowo dyskutowano, czy automatyzacja jest zagrożeniem dla rynku pracy, czy też właśnie brak personelu stanowi siłę napędową dla popularyzacji wykorzystania automatyki i systemów zrobotyzowanych w zakładach produkcyjnych.

Debaty dotyczące Przemysłu 4.0

Jednym najciekawszych elementów Forum Nowoczesnej Produkcji są debaty. Mają one wysoce merytoryczny charakter i dotyczą zagadnień związanych m.in. z zarządzaniem produkcją i wdrażaniem nowych technologii. W tym roku kilka z nich poświęcone było zmianom w zakresie Industry 4.0. Taką była debata "Zmierzyć się z transformacją", w której udział wzięli przedstawiciele PwC, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz firm SITECH, QSG oraz DXC Technology. Rozmowa dotyczyła m.in. korzyści oraz wyzwań na poziomie technologicznym i organizacyjnym w zakresie implementacji Industry 4.0. W szczególności zwrócono uwagę na stosowanie podejścia proof of concept we wdrożeniach, a także istotności przywództwa w procesach zmian.

Drugą z debat z omawianego zakresu była "Tradycyjna fabryka vs. fabryka 4.0". W tym przypadku rozmawiali ze sobą przedstawiciele firm PwC, FAKRO, Promotech oraz ASTOR. Przedstawiono m.in. obszary, w których wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0 daje korzyści finansowe i zapewnia firmie możliwość "ucieczki do przodu", a także rozmawiano o obszarach zmian w fabrykach. W tym przypadku wskazano na te punktowe, czyli takie, gdzie Industry 4.0 rozwiązuje konkretne problemy i wpływ zmian jest niewielki, jak też przekrojowe, dotyczące całości organizacji.
Warto tutaj wskazać kilka dodatkowych wniosków z tej rozmowy.

Po pierwsze cyfryzacja jest w wielu zakładach kolejnym z cykli poprawy efektywności - poprzedni związany był z wdrażaniem rozwiązań lean manufacturing. Zdaniem jednego z prelegentów spowodowało to znaczne zwiększenie kultury pracy, ale dzisiaj jesteśmy na etapie, gdy ciężko już dokonywać w ten sposób kolejnych, znaczących usprawnień. "Dzisiaj trzeba czegoś więcej - i właśnie odpowiedzią są rozwiązania cyfrowe". Z kolei wraz z szybko rosnącą liczbą sprzedawanych towarów, a dokładniej liczbą jednostek magazynowych (SKU), planowanie produkcji i zarządzanie operacjami staje się dla coraz większej liczby firm coraz bardziej złożonym zagadnieniem. Stąd też "jednym z wyzwań dla Przemysłu 4.0 jest to, aby ułatwiać klientom procesy S&OP".

Na koniec jeszcze jeden temat - robotów współpracujących. Zdaniem jednego z uczestników debaty coboty są w przemyśle "ślepym zaułkiem" i w długim okresie rynek ich nie zaakceptuje. Wprawdzie dzisiaj są one popularne i coraz częściej widywane np. na targach branżowych, ale w zastosowaniach produkcyjnych są za wolne, zbyt mało wydajne i nie mają cech przynależnych tradycyjnym robotom. Stąd też spodziewać się można ich wykorzystania w aplikacjach semi-industrial (np. magazyny, medycyna, itd.), ale nie w przemyśle.

Okrągłe stoły

Część z konferencyjnych prezentacji miała charakter studiów przypadków i przedstawiano podczas nich problemy produkcyjne oraz metody ich rozwiązywania, a także omawiano działalność lokalnych firm przemysłowych. W tym roku case studies dotyczyły m.in. przedsiębiorstw Sor-Drew, Dell oraz Faurecia. Dodatkowo na zakończenie każdego dnia pod hasłem "w koło o produkcji" odbywały się sesje round tables (fot. 4). Rozmowy przy okrągłych stołach były okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, a także do interakcji między uczestnikami kongresu a "gospodarzami stołów". Poznanie wielu perspektyw, możliwość wyrażenia swojej własnej opinii i interakcji z uczestnikami, a także powstawanie nowych pomysłów dzięki pracy w grupie - to powody, które przyciągały na tę część spotkania licznych uczestników forum.

Organizatorem wydarzenia było MMC Polska, partnerami strategicznymi: Atende, Dell EMC, DXC Technology, WPIP, zaś partnerem merytorycznym - PwC. Magazyn APA był patronem medialnym wydarzenia.

Zdjęcia pochodzą z materiałów organizatorów.