ModuleWorks i Energid Technologies współpracują

| Gospodarka Aktualności

Niemiecka ModuleWorks, specjalizująca się w oprogramowaniu CAD/CAM oraz amerykańska Energid Technolgies, dostawca aplikacji do programowania robotów przemysłowych nawiązały współpracę. Jej celem jest opracowanie kompletnego rozwiązania opartego na komponentach wybranych spośród narzędzi Energid Technolgies, które umożliwiają sterowanie adaptacyjne i unikanie kolizji, i optymalizujących ścieżki ruchu spośród narzędzi ModuleWorks. Dzięki nowemu rozwiązaniu sterowanie ruchem robotów w najbardziej skomplikowanych zadaniach, wymagających koordynacji sześciu, a nierzadko także większej liczby osi, ma być łatwiejsze.

ModuleWorks i Energid Technologies współpracują