Przyszłość rynku bioreaktorów

| Gospodarka Aktualności

Jak prognozuje Allied Market Research wartość globalnego rynku fermentorów (bioreaktorów), urządzeń, w których w kontrolowanych warunkach przeprowadza się procesy oparte na reakcjach biochemicznych zachodzących z udziałem mikroorganizmów (bakterii, drożdży, pleśni), zwiększy się z nieco ponad 1 mld dolarów w 2018 roku do prawie 2 mld dolarów w 2025.

Przyszłość rynku bioreaktorów

Oznaczać to będzie średni, coroczny wzrost na umiarkowanym poziomie o prawie 6%. Wśród czynników napędzających rynek bioreaktorów wymienia się wzrost popytu na szczepionki, rozwój branży spożywczej i farmaceutycznej - czyli głównych odbiorców bioreaktorów, wzrost popytu na alkohole oraz postęp w zakresie konstrukcji tych urządzeń - wprowadzanie ich zminiaturyzowanych modeli i wersji smart. Hamować go będzie natomiast wciąż duży koszt bioreaktorów, zwłaszcza stosowanych w produkcji na większą skalę.