Cyberataki zamiast bomb. Jak i dlaczego trzeba skutecznie zabezpieczać sieci OT?

| Gospodarka Przemysł 4.0

Internet i sieci komputerowe stały się nowym polem walki, na którym interesy światowych mocarstw splatają się z żądzą zysków pospolitych cyberprzestępców. Cyberataki na Ukrainę (czerwiec 2018) czy firmę Norsk Hydro (marzec 2019) unaoczniają powagę zagrożeń, przed którymi każdego dnia stają przedsiębiorstwa, państwa i ich obywatele.

Cyberataki zamiast bomb. Jak i dlaczego trzeba skutecznie zabezpieczać sieci OT?

Zapraszamy do udziału w spotkaniu, w którym zaproszeni goście odpowiedzą na pytanie, w jaki sposób koncepcja Przemysłu 4.0+ wymusza zmiany w sposobie projektowania systemów IT? Postępująca cyfryzacja produkcji, podążanie za aktualnymi trendami w informatyce (chmura, sieci 5G), a w rezultacie konieczność zapewnienia możliwości sprawnej komunikacji między maszynami oraz maszynami i ludźmi wymagają bowiem podjęcia dodatkowych inicjatyw w celu właściwego zabezpieczenia całej infrastruktury sieciowej przedsiębiorstwa.

W trakcie seminarium uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie zabezpieczać systemy OT (zamiast tworzyć silosy danych) oraz jakie są możliwe scenariusze obrony w przypadku zaistnienia ataku na linię produkcyjną. Interesuje Cię temat Przemysłu 4.0+ w kontekście ochrony sieci OT? Więcej informacji o spotkaniu znajdziesz na stronie: industryseminar.computerworld.pl.