Globalny rynek zaworów motylkowych - ponad 13 mld dolarów w 2025 roku

| Gospodarka Obudowy, złącza, komponenty

Według Allied Market Research wartość światowego rynku zaworów motylkowych w latach 2017-2025 zwiększy się z 8 do ponad 13 mld dolarów, co oznaczać będzie średni coroczny wzrost o ponad 6%. Zapotrzebowanie na elementy tego typu - popularne ze względu na niską cenę, kompaktowe rozmiary i lekką konstrukcję - napędzać będzie przede wszystkim przemysł naftowy, branża wodno-kanalizacyjna oraz kraje rozwijające się.

Globalny rynek zaworów motylkowych - ponad 13 mld dolarów w 2025 roku

Najszybciej wzrastać będzie popyt na zawory o konstrukcji niewspółśrodkowej - głównie potrójnie niewspółśrodkowej (triple-eccentric). W okresie objętym analizą największy udział w omawianym rynku zachowa region Azji i Pacyfiku, zaś w dalszej kolejności Europa i Ameryka Północna.