Rynek radiografii przemysłowej będzie rósł o 8% rocznie

| Gospodarka Bezpieczeństwo

Według Markets and Markets wartość globalnego rynku radiografii przemysłowej zwiększy się z 532 mln dolarów w 2020 roku do 784 mln dolarów w 2025, co oznaczać będzie średni coroczny wzrost o 8%. Najdynamiczniej będzie się rozwijał segment systemów radiografii cyfrowej, dzięki którym inspekcja jest łatwiejsza i szybsza.

Rynek radiografii przemysłowej będzie rósł o 8% rocznie

Głównymi czynnikami napędzającymi rynek będą: rozwój oprogramowania zintegrowanego z systemami radiograficznymi, zaostrzające się regulacje dotyczące bezpieczeństwa w przemyśle i jakości produktów, rosnące zapotrzebowanie na usługi w zakresie pomiarów nieniszczących w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym, jak również popularyzacja prewencyjnego utrzymania ruchu.

Pod względem zastosowania dominować będą branże naftowa i petrochemiczna, w których radiografię wykorzystuje się m.in. w monitorowaniu stanu rurociągów i zbiorników, a także sprzętu pod kątem występowania korozji na wewnętrznych powierzchniach. Głównym odbiorcą tego typu systemów będzie rejon Azji i Pacyfiku, dzięki przede wszystkim upowszechnianiu się automatyzacji produkcji, rozwojowi infrastruktury oraz przemysłowi lotniczemu i wojskowemu.