Przyszłość rynku reklozerów

| Gospodarka Aktualności

Według MarketsandMarkets wartość globalnego rynku reklozerów wyniesie w 2025 roku 2,4 mld dolarów, w porównaniu do 1,9 mld dolarów w roku 2020. Oznaczać to będzie średni coroczny wzrost o prawie 5%. Napędzać go będzie szczególnie rosnące zapotrzebowanie na energię, rozbudowa przesyłowych i dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych oraz inwestycje w sektorze energetyki odnawialnej i sieci inteligentnych (smart grid).

Przyszłość rynku reklozerów

W okresie objętym analizą najszybciej będzie rozwijał się segment potrójnych reklozerów jednofazowych - które w ramach modernizacji sieci elektroenergetycznych (szczególnie w Ameryce Północnej) zastępują trójfazowe wyłączniki samoczynne, segment reklozerów programowalnych i resetowalnych, a także urządzeń o napięciu znamionowym do 15 kV. Głównymi odbiorcami urządzeń tego typu będą region Azji i Pacyfiku oraz Ameryka Północna.