Wzrosty na rynku robotów do cleanroomów

| Gospodarka Roboty

Według Markets and Markets wartość globalnego rynku robotów do cleanroomów zwiększy się z prawie 5 mld dolarów w 2020 roku do 8,5 mld dolarów w roku 2025, co oznaczać będzie znaczny wzrost o 12% rocznie. Popyt na nie napędzać będzie głównie chęć ograniczania możliwości skażenia w związku z obecnością ludzi w tego typu pomieszczeniach, zaostrzające się wymagania w zakresie poziomu ich czystości, wymuszające wdrażanie procedur uciążliwych dla ludzi i chęć uniezależnienia się od niedoborów pracowników. Hamować go będzie z kolei przede wszystkim wysoki koszt. W okresie objętym analizą najszybciej będzie rósł popyt na roboty współpracujące, zaś w kategorii robotów przemysłowych - na roboty SCARA.

Wzrosty na rynku robotów do cleanroomów