Przyszłość rynku przemysłowych systemów chłodniczych

| Gospodarka Aktualności

Według Grand View Research wartość globalnego rynku przemysłowych systemów chłodniczych zwiększy się z 20 mld dolarów w roku 2019 do 27 mld dolarów w 2027, co oznaczać będzie stabilny średni wzrost o prawie 5% co roku. Napędzać go będzie głównie segment produktów szybkozbywalnych, w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na przetworzoną i półprzetworzoną paczkowaną żywność oraz napoje, w krajach rozwiniętych i rozwijających się.

Przyszłość rynku przemysłowych systemów chłodniczych

Czynnikami sprzyjającymi będą również: większe wsparcie rządowe dla rozwoju infrastruktury łańcucha chłodniczego, wprowadzone już m.in. w Indiach, oraz wzrost popytu na kompaktowe i innowacyjne systemy chłodnicze. Poza tym pandemia Covid-19 wniesie swój wkład, zwiększając zapotrzebowanie na farmaceutyczne i medyczne produkty, wymagające odpowiedniej temperatury przechowywania.