Rynek stali elektrotechnicznej - 46 mld dolarów w 2025 roku

| Gospodarka Aktualności

Jak przewiduje Markets and Markets, wartość globalnego rynku stali elektrotechnicznej zwiększy się z 31 mld dolarów w roku 2020 do 46 mld dolarów w 2025, co oznaczać będzie stabilny średni wzrost o 8% rocznie. Napędzać go będzie głównie rozwój przemysłu energetycznego, w połączeniu ze wzrostem inwestycji w tej branży, oraz rosnący popyt ze strony branży motoryzacyjnej.

Rynek stali elektrotechnicznej - 46 mld dolarów w 2025 roku

Głównym czynnikiem zmniejszającym zapotrzebowanie na stal energetyczną będzie natomiast pandemia koronawirusa. Największy udział w tytułowym rynku będzie miała stal o ziarnie zorientowanym (anizotropowa), dzięki jej popularności w transformatorach oraz generatorach, zaś najszybciej będzie się rozwijał segment stali o ziarnie niezorientowanym. Jeżeli chodzi o zastosowanie - w okresie prognozy największy i najszybciej rosnący będzie segment transformatorów.