Rynek automatycznych systemów sortowania - 7 mld dolarów w 2027 roku

| Gospodarka Aktualności

Jak prognozuje Grand View Research, wartość światowego rynku zautomatyzowanych systemów sortowania zwiększy się z 4,7 mld dolarów w roku 2019 do 7 mld dolarów w 2027, czyli w umiarkowanym tempie - średnio rocznie o 5%. Przyczyni się do tego głównie rosnący na takie rozwiązania popyt w handlu detalicznym oraz elektronicznym, gdzie ograniczają one prawdopodobieństwo wystąpienia pomyłek oraz poprawiają terminowość realizacji zamówień. Obecnie handel rozwija się coraz dynamiczniej w związku z pandemią koronawirusa.

Rynek automatycznych systemów sortowania - 7 mld dolarów w 2027 roku

Kolejnym czynnikiem prowzrostowym będzie popularyzacja automatycznych linii sortowania w obsłudze rozdzielania przesyłek pocztowych oraz paczek. Przez konieczność przestrzegania dystansu w miejscach pracy większe zainteresowanie nimi wykazywać będzie też sektor logistyki oraz przemysł spożywczy. Z kolei rozwój Internetu Rzeczy, który wraz z automatycznymi systemami sortowania ułatwia monitorowanie i zarządzanie przepływem produktów, napędzi popyt na nie w branży farmaceutycznej. Czynnikiem hamującym będzie natomiast wysoki koszt zakupu systemu.