Stabilny wzrost na rynku tunelownic

| Gospodarka Aktualności

Według Allied Market Research wartość globalnego rynku maszyn do drążenia tuneli zwiększy się z ponad 5 mld dolarów w 2019 roku do ponad 7 mld dolarów w 2027, co oznaczać będzie stabilny średni wzrost o 6% rocznie. Napędzi go przede wszystkim rosnąca liczba inwestycji w rozwój infrastruktury kolejowej i drogowej oraz zwiększający się popyt w przemyśle wydobywczym. Czynnikiem sprzyjającym będzie także postęp technologiczny w zakresie automatyzacji maszyn do drążenia tuneli oraz technologii cięcia skał. Hamować go z kolei będą głównie wysokie koszty tunelownic.

Stabilny wzrost na rynku tunelownic