Firma NSK zakończyła proces przejmowania spółki Brüel & Kjær Vibro

| Gospodarka Aktualności

NSK przejęła tytułową spółkę specjalizującą się w dziedzinie systemów monitorowania stanu maszyn i wyposażenia produkcyjnego. Monitorowanie polega w tym przypadku na kontrolowaniu takich parametrów, jak wibracje i temperatura, co ma na celu identyfikację zmian wskazujących na powstawanie uszkodzeń, pozwala również na planowanie konserwacji lub wdrażanie innych działań zapobiegających poważnym awariom.

Firma NSK zakończyła proces przejmowania spółki Brüel & Kjær Vibro

B&K Vibro zatrudnia około 220 pracowników. Roczna sprzedaż firmy wynosi 52,5 mln euro, z czego 43% przypada na Europę. Główne branże działalności to energetyka wiatrowa (42%), sektor petrochemiczny (16%) oraz energetyka wodna i cieplna (7%).