Przyszłość europejskiego rynku detekcji wycieków

| Gospodarka Aktualności

W 2021 roku największy udział w europejskim rynku detekcji nieszczelności będzie miała branża naftowa, głównie dzięki zaostrzaniu przepisów dotyczących zapobiegania wyciekom substancji niebezpiecznych, a w niej sektor midstream obejmujący transport surowców energetycznych rurociągami oraz innymi środkami. Najpopularniejsze będą sensory ultradźwiękowe oraz detektory montowane na samochodach, najszybsze i najbardziej opłacalne w wykrywaniu wycieków w rozległych instalacjach.

Przyszłość europejskiego rynku detekcji wycieków

Jak przewiduje Data Bridge Market Research, wartość europejskiego rynku detekcji nieszczelności będzie rosnąć średnio o ponad 7% rocznie, aż do 2028 roku, gdy przekroczy 757 mln dolarów. Przyczyni się do tego rozwój infrastruktury do transportu surowców energetycznych oraz postęp w technologii detektorów wycieków.