Przyszłość rynku komponentów systemów kogeneracji

| Gospodarka Aktualności

Jak przewiduje Allied Market Research, globalny rynek urządzeń systemów kogeneracji zwiększy się z 21 mld dolarów w 2020 roku do prawie 52 mld dolarów w roku 2030, co oznaczać będzie umiarkowany średni coroczny wzrost o ponad 9%. Przyczyni się do tego głównie wzrost świadomości w zakresie konieczności ograniczania emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz zaostrzanie się przepisów w tym zakresie.

Przyszłość rynku komponentów systemów kogeneracji

Ze względu na rodzaj paliwa dominujący udział w tytułowym rynku zachowa segment gazu ziemnego, pod względem mocy - segment systemów kogeneracji dużej mocy, w zakresie urządzeń - turbiny parowe, a ze względu na zastosowanie - segment komercyjny. Głównym rynkiem zbytu komponentów systemów kogeneracji pozostanie Europa.