Powstały Branżowe Punkty Kontaktowe

| Gospodarka Aktualności

Ministerstwo Edukacji i Nauki zainicjowało program Branżowych Punktów Kontaktowych (BPK). Punkty są koordynowane przez sieć Łukasiewicza i mają pomóc partnerom biznesowym oraz naukowym w pozyskiwaniu finansowania na duże projekty B+R.

Powstały Branżowe Punkty Kontaktowe

Sześć instytutów ma pełnić rolę BPK w następujących obszarach: Zrównoważona Gospodarka (Łukasiewicz-IMN), Transformacja Cyfrowa (Łukasiewicz-PIT), Technologie Medyczne i Zdrowie (Łukasiewicz-PORT), Inteligentna i Czysta Mobilność (Łukasiewicz-ILOT), Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia (Łukasiewicz-IMBiGS) oraz Przemysł 4.0 (Łukasiewicz-PIAP). Ich działalność będzie koordynowana przez Łukasiewicz-ORGMASZ.

BPK będą funkcjonowały do 2027 roku, a ich działalność będzie się koncentrowała na integrowaniu środowisk skupionych wokół technologii cyfrowych, przemysłu i przestrzeni kosmicznej, a także na ich wspieraniu w pozyskiwaniu dużych środków na realizację projektów B+R z Programu Horyzont Europa.

Do zadań BPK należą m.in.: organizacja specjalistycznych szkoleń nt. tworzenia konsorcjów i zdobywania środków, aranżowanie spotkań partnerów naukowych i biznesowych oraz wspieranie ich w pisaniu wniosków projektowych, reprezentowanie polskich podmiotów za granicą oraz poszukiwanie dla nich partnerów międzynarodowych. BPK będą współpracować z działającymi dotychczas Horyzontalnymi Punktami Kontaktowymi oraz Krajowym Punktem Kontaktowym.