Rynek wtryskarek

| Gospodarka Aktualności

Jak przewiduje Markets and Markets, wartość globalnego rynku maszyn do formowania wtryskowego zwiększy się z 10 mld dolarów w 2022 roku do 12 mld dolarów w roku 2027, co oznaczać będzie stabilny średni coroczny wzrost o prawie 4%.

Rynek wtryskarek

Napędzać go będą: rosnący popyt na wtryskarki w przemyśle motoryzacyjnym, opakowaniowym, elektronicznym oraz elektrycznym, uprzemysławianie się krajów rozwijających się, coraz większe zapotrzebowanie na formy z tworzyw sztucznych w produkcji pojazdów elektrycznych oraz rosnący popyt na jednorazowe wyroby medyczne. Czynnikami hamującymi będą wysokie koszty zakupu oraz utrzymania maszyn tego typu.

Największy udział w tytułowym rynku miały dotychczas wtryskarki o sile zwarcia od 200 do 500 ton i również w okresie objętym analizą popyt na nie będzie rósł najszybciej. Głównym ich odbiorcą będzie branża medyczna.