Rynek badań nieniszczących i inspekcji

| Gospodarka Artykuły firmowe

Według Markets and Markets wartość globalnego rynku badań nieniszczących i inspekcji zwiększy się z 10 mld dolarów w 2023 roku do prawie 19 mld dolarów w 2028, co oznaczać będzie znaczący średni wzrost co roku o ponad 10%. Napędzać go będą głównie zaostrzające się przepisy w dziedzinie bezpieczeństwa infrastruktury publicznej i jakości produktów oraz rosnący popyt na badania nieniszczące w branżach lotniczej, energetycznej, naftowej oraz motoryzacyjnej.

Rynek badań nieniszczących i inspekcji

Głównym czynnikiem hamującym będzie natomiast duży koszt sprzętu do badań nieniszczących oraz inspekcji, zwłaszcza tego najwyższej klasy oraz zautomatyzowanego. Największy udział w tytułowym rynku będą miały badania ultradźwiękami i usługi inspekcji. Najszybciej będzie natomiast rósł popyt na usługi szkoleniowe.