Przyszłość rynku systemów MES

| Gospodarka PLC, HMI, Oprogramowanie

Wartość globalnego rynku systemów MES będzie w najbliższych latach rosła w umiarkowanym tempie, o prawie 8% rocznie, aż do 2030 roku, kiedy sięgnie 18 mld dolarów, przewiduje Meticulous Research. Zapotrzebowanie na nie napędzać będą przede wszystkim rosnąca złożoność operacji produkcyjnych, upowszechnianie się automatyki przemysłowej w produkcji procesowej oraz dyskretnej i rosnące wymagania w zakresie zachowania zgodności z przepisami.

Przyszłość rynku systemów MES

Czynnikiem sprzyjającym będzie oprócz tego tendencja do integrowania systemów MES z ERP i PLM oraz popularyzacja systemów MES w przemyśle farmaceutycznym. Największymi przeszkodami w rozwoju tytułowego rynku będą natomiast złożoność procesu wdrażania systemów tego typu w niektórych branżach, wymóg znacznych inwestycji kapitałowych w ich zakup oraz koszty ich aktualizacji. W okresie objętym prognozą najszybciej będzie się rozwijał segment usług - dzięki wzrostowi znaczenia obsługi powdrożeniowej, a pod względem zastosowania - segment zarządzania jakością produkcji.