Rynek elektrolizerów - ponad 4 mld dolarów w 2030 roku

| Gospodarka Aktualności

Według Meticulous Research wartość globalnego rynku elektrolizerów zwiększy się z 1 mld dolarów w 2023 do ponad 4 mld w 2030 roku, co oznaczać będzie znaczący wzrost o ponad 21% rocznie. Sprzyjać mu będą głównie rozwój energetyki odnawialnej i jądrowej oraz inwestycje w technologie wodorowe. Czynnikiem hamującym będzie z kolei brak surowców.

Rynek elektrolizerów - ponad 4 mld dolarów w 2030 roku

Wśród głównych typów elektrolizerów - z polimerową membraną elektrolityczną, alkalicznych i ze stałym tlenkiem - najszybciej będzie się rozwijał segment tych pierwszych, napędzany rosnącym popytem na duże instalacje wodorowe.

Ze względu na moc tytułowy rynek dzieli się na przedziały: poniżej 500 kW, 500 kW - 2 MW i powyżej 2 MW. W okresie objętym prognozą najszybciej będzie rosło zapotrzebowanie na elektrolizery o mocy poniżej 500 kW, dzięki tendencji do ograniczania mocy ogniw paliwowych do akumulatorów w samochodach elektrycznych. Najszybciej popyt na elektrolizery będzie rósł w przemyśle, dzięki upowszechnianiu się wodoru jako paliwa, a pod względem geograficznym – w regionie Azji i Pacyfiku.