Z czym będą mierzyły się przemysłowe MŚP w 2023 roku?

| Gospodarka Aktualności

W badaniu przeprowadzonym w Polsce przez Siemens Financial Services zidentyfikowano pięć kluczowych wyzwań związanych z utrzymaniem konkurencyjności zakładów produkcyjnych. Według niemal 35% ankietowanych przedstawicieli MŚP z sektora przemysłowego największym wyzwaniem będą wysokie ceny surowców.

Z czym będą mierzyły się przemysłowe MŚP w 2023 roku?

W dalszej kolejności wymieniano: braki kadrowe (27,3%), obniżanie energochłonności produkcji (26,3%), zmodernizowanie parku maszyn i urządzeń (24%) oraz utrzymywanie płynności finansowej i przychodów (22,3%).

Zdaniem dużej części przedstawicieli branż objętych badaniem, a więc metalowej, przetwórstwa tworzyw sztucznych i spożywczej – w najbliższym czasie największym powodzeniem będą się cieszyć przede wszystkim urządzenia kastomizowane, tj. dostosowywane pod dany zakład. Tak na pytanie o główne trendy w maszynach w najbliższych miesiącach odpowiedziało 27% ankietowanych. W dalszej kolejności wymieniane były urządzenia kompaktowe (21%) i maszyny hybrydowe (19,7%). Maszyny uniwersalne, czyli np. takie, które umożliwiają obróbkę różnych materiałów, były wskazywane najrzadziej (0,7%).

Badanie z przedstawicielami 300 małych i średnich firm zrealizował Instytut Badań i Rozwiązań B2B Keralla Research we wrześniu 2022 roku. Wykorzystano metodę ilościową, technikę standaryzowanych wywiadów telefonicznych (CATI).