Rynek metali do druku 3D - 3 mld dolarów w 2030 roku

| Gospodarka Aktualności

Według Grand View Research wartość globalnego rynku metali do druku 3D zwiększy się z 656 mln dolarów w 2022 roku do ponad 3 mld dolarów w 2030, co oznaczać będzie rekordowy średni wzrost o ponad 21% rocznie.

Rynek metali do druku 3D - 3 mld dolarów w 2030 roku

Napędzać go będzie głównie popularyzacja wytwarzania addytywnego, które upowszechnia się ze względu na liczne zalety, zwłaszcza mniejsze marnotrawstwo surowców, dużą elastyczność i łatwiejsze wykonywanie przedmiotów o skomplikowanych kształtach.

W zeszłym roku największy udział w tytułowym rynku miały branże lotnicza oraz obronna - ponad 40%. W okresie objętym analizą najszybciej popyt na metale do druku 3D będzie rósł w branży medycznej, głównie w stomatologii.

Dotychczas najpopularniejszym materiałem był tytan, z udziałem w rynku metali do druku 3D przekraczającym 40% - jest on ceniony za swoje właściwości - przede wszystkim dużą wytrzymałość zmęczeniową, optymalny stosunek wytrzymałości do masy i doskonałą odporność na korozję. W kolejnych latach wzrośnie także popyt na wydruki 3D ze stali nierdzewnej. Tytułowy rynek najszybciej  będzie rozwijał się w Europie, głównie w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Holandii, Hiszpanii i we Włoszech.