Nowe projekty PGE Dystrybucji

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Na terenie PGE Dystrybucja oddział Skarżysko-Kamienna zostanie przebudowana stacja GPZ Kazimierza Wielka 110/15 kV. W ramach tej inwestycji, której koszt przekracza 23 mln zł, zbudowane zostaną m.in. nowe misy olejowe pod transformatorami mocy i zmodernizowana zostanie 32-polowa rozdzielnia wnętrzowa 15 kV.

Nowe projekty PGE Dystrybucji

Natomiast na terenie rejonu energetycznego Grójec w miejscowości Belsk Duży końca dobiega budowa GPZ Ferrero, w ramach której wykonano m.in. wnętrzową rozdzielnię 110 kV typu GIS w izolacji SF6 z dwoma transformatorami o mocy 40 MVA każdy. Na ten cel PGE przeznaczy 15 mln zł. Celem opisanych inwestycji jest zwiększenie możliwości przyłączeniowych dla OZE, uelastycznienie systemu elektroenergetycznego oraz poprawa jego bezpieczeństwa i efektywności energetycznej.