Stabilny wzrost na rynku mieszadeł przemysłowych

| Gospodarka Aktualności

Wartość światowego rynku mieszadeł przemysłowych zwiększy się z 2,6 mld dolarów w 2023 roku do ponad 3 mld dolarów w roku 2028, co oznaczać będzie stabilny średni wzrost co roku o 4%.

Stabilny wzrost na rynku mieszadeł przemysłowych

Sprzyjać mu będą przede wszystkim rosnące zapotrzebowanie na mieszadła efektywne energetycznie, zwłaszcza w branży farmaceutycznej, chemicznej i spożywczej, oraz rosnąca popularność urządzeń niestandardowych. Głównymi czynnikami hamującymi będą z kolei duże koszty konserwacji i napraw mieszadeł oraz upowszechnianie się ich wynajmu. Popularne będą szczególnie mieszadła przenośne, cenione za łatwość montażu, i te montowane od góry. Głównym odbiorcą tytułowych urządzeń będzie przemysł farmaceutyczny.