Stabilny wzrost na rynku metrologii 3D

| Gospodarka Pomiary

Według Precedence Research wartość światowego rynku metrologii 3D zwiększy się z 12 mld dolarów w 2022 roku do 22 mld dolarów w 2032, co oznaczać będzie średni coroczny wzrost o prawie 7%.

Stabilny wzrost na rynku metrologii 3D

Napędzać go będzie przede wszystkim rosnące zapotrzebowanie na pomiary tego typu w produkcji maszyn ciężkich, samolotów, w przemyśle motoryzacyjnym, budownictwie, inżynierii i energetyce. Czynnikami sprzyjającymi będą również inwestycje w rozwój technik metrologii 3D, rozwój obrazowania 3D oraz to, że skanery 3D są tańsze niż pomiary z wykorzystaniem maszyn współrzędnościowych.

W okresie objętym analizą najszybciej będzie rósł segment sprzętowy. Dotychczas największy udział w tytułowym rynku miała Ameryka Północna, natomiast w przyszłości spodziewany jest wzrost popytu na pomiary 3D w regionie Azji i Pacyfiku.