Wzrośnie popyt na wózki samojezdne

| Gospodarka Przemysł 4.0

Według Markets and Markets wartość światowego rynku wózków samojezdnych (Automated Guided Vehicle, AGV) zwiększy się z 2 mld dolarów w 2023 roku do 3 mld dolarów w 2028, co oznaczać będzie stabilny wzrost o prawie 7% rocznie.

Wzrośnie popyt na wózki samojezdne

Napędzać go będą głównie wzrost automatyzacji - zwłaszcza w magazynach, rosnące naciski na poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz upowszechnianie się produkcji spersonalizowanej. Głównymi hamulcami będą rosnąca popularność autonomicznych robotów mobilnych kosztem AGV oraz niskie koszty pracy w gospodarkach wschodzących.

Dotychczas najpopularniejsze były pojazdy holownicze, a w przyszłości najszybciej będzie rósł popyt na pojazdy pracujące na liniach montażowych. Ze względu na typ nawigacji największy udział w tytułowym rynku będą miały lasery, ale najszybciej będzie rósł popyt na AGV sterowane wizyjnie. Głównym odbiorcą wózków samojezdnych będzie region Azji i Pacyfiku.