Rynek silników ultraniskiego napięcia - 6,5 mld dolarów w 2027 roku

| Gospodarka Silniki i napędy

Według Interact Analysis na globalnym rynku silników ultraniskiego napięcia spodziewany jest spory wzrost - średnio o prawie 13% - aż do 2027 roku, kiedy jego wartość sięgnie 6,5 mld dolarów.

Rynek silników ultraniskiego napięcia - 6,5 mld dolarów w 2027 roku

Napędzać go będą przede wszystkim: rosnący popyt na urządzenia zasilane akumulatorami, potrzeba większej elastyczności w procesach produkcyjnych i logistycznych oraz zwiększające się zapotrzebowanie na roboty mobilne i przemysłowe w produkcji i logistyce. Udział robotów mobilnych w całkowitym rynku silników ultraniskiego napięcia zwiększy się znacznie - z 3% obecnie, do prawie 16% w 2027 roku. W tym zastosowaniu popularne będą zwłaszcza napędy zintegrowane.

Tabela 1. Rynek silników ultraniskiego napięcia

 Rok

mld dolarów

2022

3,9

2023

4

2024

4,2

2025

4,5

2026

5,5

2027

6,5