Nowa inwestycja Tauronu

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Tauron uruchomił Główny Punkt Zasilania Targowisko. W budynku wydzielono pomieszczenia rozdzielni 15 kV, nastawni, łączności, akumulatorni, potrzeb własnych oraz zaplecza socjalno-technicznego. Rozdzielnia napowietrzna 110 kV została wykonana w układzie H5.

Nowa inwestycja Tauronu

Na stacji zostały zabudowane dwa transformatory 110/15 kV o mocach 10 MVA. Aby połączyć rozdzielnię 110 kV GPZ Targowisko z istniejącą linią 110 kV Niepołomice - Kurów, wybudowano linię napowietrzą 110 kV. Powstały też linie kablowe średniego napięcia o długości około 2,8 km. Wartość inwestycji to 16,8 mln zł. Dzięki niej ograniczone zostaną straty energii elektrycznej i poprawią się parametry zasilania odbiorców na terenie gminy Kłaj i gmin przyległych.