Powolny wzrost rynku tunelownic

| Gospodarka Aktualności

Grand View Research prognozuje, że wartość globalnego rynku maszyn do drążenia tuneli zwiększy się z 6 mld dolarów w 2022 roku do ponad 9 mld dolarów w 2030, co oznaczać będzie stabilny średni wzrost co roku o blisko 6%.

Powolny wzrost rynku tunelownic

Napędzać go będzie głównie rosnąca liczba projektów w zakresie infrastruktury transportowej, w związku z postępującą urbanizacją i rozwojem inteligentnych miast, oraz rozwój przemysłu górniczego.

Dotychczas największy udział w tytułowym rynku miały maszyny do drążenia w skałach twardych, ale w przyszłości najszybciej będzie się rozwijał segment urządzeń do skał miękkich, używanych do budowy tuneli pod infrastrukturę mieszkaniową, jak kable elektryczne, rurociągi wodne i sieci telekomunikacyjne.

W 2022 roku z tunelownic najczęściej korzystano w branży transportowej, ale w kolejnych latach oczekuje się, że najszybciej popyt na nie będzie rósł w przemyśle wydobycia ropy i gazu.