Grupa E.ON uruchomi swoją pierwszą biogazownię w Polsce

| Gospodarka Aktualności

Pod koniec 2024 r. E.ON Polska otworzy swoją pierwszą biogazownię w naszym kraju. Kogeneracyjny obiekt o mocy zainstalowanej 1 MWe zostanie uruchomiony niedaleko Pułtuska. Prace przy budowie biogazowni już ruszyły.

Grupa E.ON uruchomi swoją pierwszą biogazownię w Polsce

Polska spółka skorzysta z międzynarodowego doświadczenia Grupy E.ON, która dysponuje instalacjami biogazowymi w Niemczech i w Danii, gdzie E.ON odpowiada za kilkanaście procent rynku biometanowego. Know-how Grupy nie obejmuje jedynie projektowania instalacji i procesów spalania biogazu, ale również wtłaczanie biometanu do sieci.

W ramach rozwoju swojego potencjału na rynku biogazowym, E.ON Polska nawiązał współpracę z Biowatt SA. Jest to jeden z wiodących na krajowym rynku wykonawców tego typu inwestycji. Biowatt SA opracował projekt biogazowni rolniczej i będzie odpowiedzialny za jej prowadzenie w dwóch pierwszych latach funkcjonowania.

Zakład będzie pracować około 8 tys. godzin w skali roku i wyprodukuje rocznie około 8 GWh zielonej energii. Wydajność na tym poziomie pozwoli na pokrycie zapotrzebowania energetycznego np. małego zakładu przemysłowego. W odróżnieniu od instalacji PV i farm wiatrowych, biogazownie są niezależne od warunków atmosferycznych i mogą nieprzerwanie generować energię elektryczną. Stawia to je na jednej z najwyższych pozycji wśród odnawialnych źródeł energii w kategorii stabilności i przewidywalności pozyskiwania energii.

E.ON Polska planuje działanie biogazowni w zgodzie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego. Zakład będzie wykorzystywał substraty biomasy rolniczej i odpady. Materiał pofermentowy biogazownia będzie dystrybuowała jako bogaty w mikroelementy nawóz na potrzeby miejscowych rolników. Pozwoli to zarówno wesprzeć okoliczną społeczność, jak i zmniejszyć ślad węglowy związany z jego transportem, gdyż zostanie wykorzystany lokalnie.

Ponadto wszystkie procesy odbywać się będą w hermetycznych warunkach pod przykrytymi zbiornikami. Dzięki temu zakład nie będzie źródłem intensywnych, nieprzyjemnych zapachów.

Potencjał biopaliw w Polsce

Według dostępnych danych możliwości produkcji biogazu z odpadów w Polsce kształtują się na poziomie niemal 13-15 mld m³ rocznie, co odpowiada ok. 8 mld m³ biometanu. W porównaniu z Niemcami, którzy produkują biogaz w niemal 9900 zakładach (o mocy 5900 MWe), w naszym kraju dysponujemy jedynie 160 takimi jednostkami (152 MWe). Ta sytuacja może się wkrótce zmienić. Sektor biogazu cieszy się coraz większym zainteresowaniem inwestorów.

źródło: E.ON