Stabilizacja na rynku inwerterów solarnych

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Wartość światowego rynku inwerterów fotowoltaicznych zwiększy się z 8 mld dolarów w 2022 roku do 17 mld dolarów w roku 2032, co oznaczać będzie stabilny średni coroczny wzrost o 8%, prognozuje Spherical Insights. Największy udział w rynku będzie miał segment falowników stringowych, popularnych ze względu na niezawodność, łatwość instalacji oraz małe wymagania w zakresie konserwacji.

Stabilizacja na rynku inwerterów solarnych

Najszybciej popyt będzie rósł na inwertery trójfazowe - dzięki wzrostowi liczby dużych farm fotowoltaicznych. Największy udział w tytułowym rynku będą miały instalacje słoneczne w obiektach użyteczności publicznej, a pod względem geograficznym – region Azji i Pacyfiku. Najszybciej popyt na inwertery solarne będzie rósł w Ameryce Płn.