Przyszłość rynku systemów MES

| Gospodarka PLC, HMI, Oprogramowanie

Wartość globalnego rynku systemów MES zwiększy się z 15 mld dolarów w 2024 roku do 23 mld dolarów w 2029, co oznaczać będzie umiarkowany średni coroczny wzrost o 9%, prognozuje Markets and Markets. Napędzać go będą przede wszystkim: upowszechnianie się automatyki przemysłowej, rosnąca złożoność procesów produkcyjnych, wzrost znaczenia przestrzegania przepisów, dążenie do poprawy efektywności operacyjnej, upowszechnianie się technologii Przemysłu 4.0 oraz popularyzacja systemów MES w branży farmaceutycznej.

Przyszłość rynku systemów MES

Głównymi czynnikami hamującymi będą natomiast złożoność integracji systemów MES z innymi używanymi w zakładzie i obawy o bezpieczeństwo danych.

W okresie prognozy najszybciej będzie się rozwijać segment usług w zakresie aktualizacji tytułowego oprogramowania, a ze względu na typ wdrożenia - podejście hybrydowe, w którym wykorzystuje się chmurę publiczną i prywatną. Największymi odbiorcami systemów MES będzie branża motoryzacyjna oraz regionalnie - Ameryka Północna.