Enea Operator wykorzystuje AI

| Gospodarka Aktualności

Firma Enea Operator realizuje pilotażowy projekt w zakresie optymalizacji zarządzania dystrybucją energii elektrycznej przy użyciu głębokich modeli predykcyjnych sztucznej inteligencji. Skupiono się w nich na trzech obszarach.

Enea Operator wykorzystuje AI

Pierwszy to analiza danych pozwalająca na zrozumienie obciążenia sieci i identyfikację czynników wpływających na jego zmienność. Kolejnym krokiem jest obróbka pozyskanych danych pod kątem ich analizy przez modele AI. Ostatnie są raport i rekomendacje.

Dzięki tej inicjatywie Enea ma nadzieję usprawnić proces zarządzania obciążeniem swojej sieci dystrybucyjnej.