Rynek systemów wizyjnych 3D

| Gospodarka Przemysł 4.0

Jak prognozuje Grand View Research, wartość globalnego rynku systemów wizyjnych 3D zwiększy się z 6 mld dolarów w 2023 roku do prawie 16 mld dolarów w roku 2030, co oznaczać będzie znaczący średni coroczny wzrost o blisko 14%. Napędzać go będzie rosnący popyt na rozwiązania w zakresie kontroli jakości i automatyzacji, w tym sterowania robotami przemysłowymi, w branżach spożywczej, chemicznej, farmaceutycznej, opakowaniowej, motoryzacyjnej, a także postęp w zakresie mocy obliczeniowej procesorów, czujników i sztucznej inteligencji.

Rynek systemów wizyjnych 3D

Głównym czynnikiem hamującym będzie brak specjalistów do obsługi tych zaawansowanych systemów.

Największy udział w tytułowym rynku do tej pory miał sprzęt, ale w przyszłości dynamicznie będzie się też rozwijało oprogramowanie. Najszybciej będzie rósł segment inteligentnych kamer.

Głównym zastosowaniem systemów wizyjnych 3D była kontrola jakości, która wciąż będzie ważną aplikacją, obok identyfikacji, której udział będzie rósł. Największego użytkownika, którym była ostatnio branża motoryzacyjna, doganiać będzie przemysł spożywczy.