Rynek technologii smart factory

| Gospodarka Przemysł 4.0

Wartość światowego rynku technologii inteligentnych fabryk zwiększy się ze 101 mld dolarów w 2024 roku do 164 mld dolarów w 2029, co oznaczać będzie spory średni coroczny wzrost o ponad 10% - wg Markets and Markets.

Rynek technologii smart factory

Sprzyjać mu będą: powszechne przyjmowanie technologii Przemysłu 4.0, a szczególnie rosnąca w przemyśle popularność sztucznej inteligencji oraz Przemysłowego Internetu Rzeczy, a także rozwój technologii 5G. Główne hamulce to z kolei konieczność poniesienia wysokich nakładów inwestycyjnych i wyzwania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Najszybciej będą się upowszechniały systemy zarządzania aktywami zakładów PAM - Plant Asset Management. Ich przyjmowanie będzie napędzane przez rosnącą świadomość potencjału, jaki zapewnia wykorzystanie danych dostępnych w czasie rzeczywistym, m.in. w konserwacji predykcyjnej i optymalizacji kosztów operacyjnych.

Największymi odbiorcami technologii smart factory będą branże metalowa i wydobywcza, które w ostatnim czasie dzięki cyfryzacji przeszły znaczącą transformację.